Friluftsfrämjandets barnverksamhet

Friluftsfrämjandets friluftsskolor

I Friluftsfrämjandets barnverksamhet tillfredsställs barnens behov av rörelse, spänning och upplevelser. Baren får vara ute i naturen där de får lära sig att respektera allemansrätten och värna om miljön.

De leker, undersöker, samlar och använder alla sina sinnen.

Den direkta upplevelsen av naturen lär baren att vara rädda om den.

Målet med friluftsskolorna är:

 • att väcka intresse för friluftsliv
 • att trivas och ha roligt i naturen
 • att vara aktsam mot naturen
 • att vara ute året om

Vi går på våra friluftsskolor en dag i veckan.

Aug-okt samt Maj-juni har vi Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle och Laxe.

Skogsknopp och Skogsknytte är en förmiddag mellan kl.09.30-11.30.

Barnen har med sig en ryggsäck hemifrån.I ryggsäcken har de med sig ett sittunderlag, dryck och en liten smörgås.

Skogsknopp (2-3 år)

Skogsknopparna håller till på vår gård eller i skogen. De sjunger sånger och går på upptäcktsfärd. De träffar olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. T.ex. hare, ekorre, spindel, myra, daggmask, älg, räv och björn.De samtalar, leker och dramatiserar kring djuren.De samlar och sorterar saker de hittar på gården/i skogen. Barnen lär sig att hantera sin egen ryggsäck och plocka fram sitt fika. Att hälla ur termosen är alltid extra spännande! 🙂

 

 

Skogsknytte (3-4år)

Skogsknyttarna håller till i Auraskogen. Deras symbol är nyckelpigan. De träffar och samtalar med Knytte varje gång.

 

 • Barnen undersöker och utforskar naturen kring Knyttestället.
 • De använder alla sina sinnen och arbetar med olika begrepp t.ex. stor,liten, framför, bakom, mjuk, hård mm.
 • De jobbar med färger och nyanser som vi möter i naturen.
 • De plockar bär, tittar på svampar och gör växtkort.
 • De sjunger och leker.
 • De lär sig artbestämma bl.a. björk, tall och gran.
 • De får lära sig om spår efter djur. Vem har gått här, ätit, bajsat osv.

Skogsmulle (5år)

Skogsmullebarnen är ute i Skogen mellan kl. 09.30-13.00. De har med sig sin egen ryggsäck med dryck och matkåsa. Vi har med oss lunch från Hattis.

På Mulle fortsätter barnen att utforska skogen och dess djur och natur. Barnen lär sig mer om Allemansrätten, att ansvar för vår miljö, inte slänga skräp i naturen mm.

Vi leker olika lekar som t.ex ”Mulle bakom stenen”, tränar oss på olika friluftstekniker som t.ex. att laga mat med tangiakök och bygga vindsskydd. Några gånger per termin får barnen även träffa Mulle.

Laxe, en av Skogsmulles vänner: (4-5år)

Laxe lär barnen vattenvett och de får veta mer om livet i och kring vattnet.

På Laxe får barnen sjunga Laxes visa och höra Laxesagan.
Sedan får de bl.a. :

 • Göra vattenexperiment, vad flyter/sjunker,
 • lära sig om sjöfåglar vanliga i vårt område (skrattmås, fiskmås, änder)
 • Håva vattendjur
 • Meta och tilllverka egna metspön
 • Stranden – skapa, måla , vad växer, vem bor här?
 • Lära sig om när och hur man använder livbojen och flytväst (bada med flytväst)
 • Djur i vattnet: fiskar (gädda, aborre, lax, sik), säl
 • På vintern: Is.  Åka skridskor på naturis, pimpla

Skridskoskola och skidskola

November-April (om vi har snö och is) har vi Barnsskridskoskola; Skrinna och barnsskidor; Lagge.

Läs mer om vad vi gör där under fliken Skrinna och Lagge.