Friluftsfrämjandets barnverksamhet

Friluftsfrämjandets friluftsskolor

I Friluftsfrämjandets barnverksamhet tillfredsställs barnens behov av rörelse, spänning och upplevelser. Baren får vara ute i naturen där de får lära sig att respektera allemansrätten och värna om miljön.

De leker, undersöker, samlar och använder alla sina sinnen.

Den direkta upplevelsen av naturen lär baren att vara rädda om den.

Målet med friluftsskolorna är:

 • att väcka intresse för friluftsliv
 • att trivas och ha roligt i naturen
 • att vara aktsam mot naturen
 • att vara ute året om

Vi går på våra friluftsskolor en dag i veckan.

Aug-okt samt Maj-juni har vi Skogsknopp, Skogsknytte, Skogsmulle och Laxe.

Barnen har med sig en ryggsäck hemifrån. I ryggsäcken har de med sig ett sittunderlag, dryck och en liten smörgås.

Skogsknopp (1-2 år)

Skogsknopparna håller till på vår gård eller i skogen. De sjunger sånger och går på upptäcktsfärd. De träffar olika djur och insekter som hör hemma i vår svenska natur. T.ex. hare, ekorre, spindel, myra, daggmask, älg, räv och björn.De samtalar, leker och dramatiserar kring djuren.De samlar och sorterar saker de hittar på gården/i skogen. Barnen lär sig att hantera sin egen ryggsäck och plocka fram sitt fika. Att hälla ur termosen är alltid extra spännande! 🙂

Skogsknytte (3 år)

Skogsknyttarna håller till i Auraskogen. Deras symbol är nyckelpigan. De träffar och samtalar med Knytte varje gång.

 • Barnen undersöker och utforskar naturen kring Knyttestället.
 • De använder alla sina sinnen och arbetar med olika begrepp t.ex. stor,liten, framför, bakom, mjuk, hård mm.
 • De jobbar med färger och nyanser som vi möter i naturen.
 • De plockar bär, tittar på svampar och gör växtkort.
 • De sjunger och leker.
 • De lär sig artbestämma bl.a. björk, tall och gran.
 • De får lära sig om spår efter djur. Vem har gått här, ätit, bajsat osv.

Skogsmulle (4-5 år)

Skogsmullebarnen är ute i skogen lite längre än knopp-& knyttebarnen. Vi har ibland med oss lunch från Hattis, som vi värmer upp/ tillagar tillsammans med barnen.

På Mulle fortsätter barnen att utforska skogen och dess djur och natur. Barnen lär sig mer om Allemansrätten, att ta ansvar för vår miljö, inte slänga skräp i naturen mm.

Vi leker olika lekar som t.ex ”Mulle bakom stenen”, tränar oss på olika friluftstekniker som t.ex. att laga mat med trangiakök och bygga vindsskydd. Några gånger per termin får barnen även träffa Mulle.

Laxe, en av Skogsmulles vänner: (4-5 år)

Laxe lär barnen vattenvett och de får veta mer om livet i och kring vattnet.

På Laxe får barnen sjunga Laxes visa och höra Laxesagan.
Sedan får de bl.a. :

 • göra vattenexperiment: vad flyter/sjunker mm
 • lära sig om sjöfåglar vanliga i vårt område (skrattmås, fiskmås, änder)
 • håva vattendjur
 • lära sig om djurlivet i vattnet: olika sorters fiskar, insekter och smådjur mm.
 • Allemansrätten: vad gäller vid vatten?
 • meta och tilllverka egna metspön
 • lära sig om när och hur man använder livbojen och flytväst
 • På vintern: Is.  Hur beter man sig på is? Säkerhet. Åka skridskor på naturis, pimpla mm.
 • hjälpa Laxe hålla rent i och runt vattnet

Skridskoskola och skidskola

November-April (om vi har snö och is) försöker vi att åka skridskor och skidor så ofta vi kan. Vi åker med skidor med de yngre barnen (2-3år) om de har utrustning, när tillfälle finns. Men vi fokuserar på att ge tid för Barnskridskoskola; Skrinna och barnskidor; Lagge.

Barnskridskoskola: Skrinna

Våra 4- och 5-åringar går på Skrinna.

Under veckorna då det finns is på Örjans IP/ Auraskolans is
åker vi skridskor minst en gång/ vecka.
Vi promenerar till ishockeyplanen och sedan får barnen träna på att ta på och ta av sig skridskorna.

Vi använder Skrinnas skyltar för att visa olika övningar:
•    Startställning
•    Åkning framåt
•    Plogbromsning
•    Hockey stopp
•    Kringelåkning
•    åkning bakåt

Vi leker olika lekar (som tränar olika typer av tekniker, på ett lustfyllt sätt) och dramatiserar på isen.

Under terminens gång bygger vi hinderbanor (bl.a. med hjälp av Skrinnas skyltar) och övar upp balans och teknik.

Om vi har bra isar, brukar vi försöka åka på ”naturis” någon gång varje vinter, men de senaste åren har isarna varit lite sådär. Vi har därför undvikit detta ur säkerhets synpunkt.

Målsättning:

•    Det ska vara ROLIGT!
•    Känna sig SÄKER på isen genom olika balansövningar.
•    Prova på olika åkstilar.
•    Ta hand om sin utrustning.
•    Allsidig motorik.
•    Stimuleras till friluftsliv.
•    Att vara tillsammans
(Visa hänsyn, samarbete, hjälpsamhet)

Ett par gånger per säsong får barnen träffa Skrinna och visa henne sina framsteg!

Barnskidskola: Lagge

Även Lagge är för våra 4- och 5-åringar.

Vi startar vid elljusspåret på Blåsaregatan.
Barnen tar på sig sin utrustning själva om de kan, annars får de hjälp.
Vi sjunger en början sång & kollar så att utrustningen sitter på ordentligt.

Vi övar, leker och sjunger. Vi använder oss av ”Laggeskyltarna”.
På dem visar Lagge oss hur vi ska åka:

•    Diagonalåkning utan stavar
•    Diagonalåkning
•    Stakning
•    Lågfartställning
•    Högfartställning
•    Plog
•    Trampning
•    Saxning

Lagge lär oss att göra en ”skalbagge”. Den använder vi oss av om vi har
ramlat och trasslat ihop skidorna.

När skidpasset är slut sjunger vi slutsången.

Efter skidåkningen tar barnen av sig sin utrustning själva.

Målsättning:

•    ATT HA KUL!
•    Att ge barnen en positiv upplevelse av skidåkning.
•    Att kunna ta på & av sin egen utrustning.
•    Att vara rädd om/ sköta sin utrustning.
•    Att åka på slätmark.
•    Att kunna resa sig själv när man har ramlat.
•    Att åka uppför/nerför.
•    Att bromsa.
•    Att svänga.
•    Att åka i ojämn terräng.