Välkommen till
I Ur och Skur Hattstugan!


I Ur och Skur Hattstugan är en föräldrakooperativ förskola belägen i Skelleftehamn. Vi arbetar med upplevelsebaserad utomhuspedagogik och vi följer Friluftsfrämjandets filosofi om barn och natur. Hos oss står barnet i centrum. Verksamheten bygger på att ta vara på barnens erfarenheter, behov och intressen.

Idag har vi 20 barn, mellan 1-5 år. Vi delar dagligen upp barngruppen i mindre grupper.

Verksamhetens grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen året om. Barnen får stöd i sin egen utveckling av det som finns i naturen. Forskning har också visat att utomhuspedagogisk verksamhet har positiva hälsoeffekter på både barn och personal genom minskad stress och ökat immunförsvar.
Kunskap om naturen ger en ökad förståelse för de naturliga sambanden. Barnen blir miljömedvetna och lär sig uppträda på ett bra sätt i naturen genom att vara där i alla väder. Kunskapen förmedlas genom lek och ett undersökande arbetssätt. Vi jobbar med upplevelsebaserat lärande, där alla sinnen får vara med. Vi är övertygade om att sinnliga upplevelser gör det lättare att befästa kunskaper som barnen/vi sedan bär med oss hela livet.

Förskolans läroplan Lpfö 98 är vårt styrdokument. Vi använder oss av I Ur och Skurs metoder för att nå dess mål.

Vi bedriver Friluftsfrämjandets barnverksamhet.

frilustsskolor logo

Vill du läsa mer om I Ur och Skur-pedagogiken kan du göra det på Friluftsfrämjandets hemsida.


Är du vår nya förskolechef?

Nu söker vår underbara förskola en förskolechef.

I Ur och Skur Hattstugan är en föräldrakooperativ förskola i Skelleftehamn utanför Skellefteå, med sköna barn mellan 1 och 5 år. Vi försöker skapa den allra bästa miljön och utvecklingen för våra barn genom att använda I Ur och Skurs metoder med upplevelsebaserat lärande. Året runt håller vi till ute på Hattstugans stora gård eller i naturen runt omkring, självfallet bedrivs en del av pedagogiken inomhus i vårt fantastiska hus. Där förmedlas kunskap genom pedagogisk lek, ett undersökande arbetssätt och Friluftsfrämjandets friluftsskolor. Två dagar i veckan är en av våra föräldrar med och hjälper till i verksamheten. Våra pedagoger har alltid barnen i centrum och tar vara på deras erfarenheter, behov och intressen.

Nu söker vi en idérik, engagerad och trygg förskolechef som vill ta plats i vårt fenomenala personalteam och leda utvecklingen i en mycket omtyckt och stabil verksamheten. Du är genuint intresserad av ledarskap, pedagogik och små barns utveckling med en fin förmåga att översätta teorier och idéer till verklighet. Du värdesätter att människor är olika och kan inspirera, stötta och ta vara på erfarenheterna hos dina kunniga kollegor. Självklart inspireras du av möjligheterna till lärande ute i naturen.

Verkar detta som ditt drömjobb? Ansök senast 1 februari 2019.

För att passa i rollen behöver du vara utbildad förskollärare med flera års erfarenhet av både pedagogiskt arbete och verksamhetsplanering. Utbildningen eller erfarenhet av I Ur och Skur, Friluftsfrämjandet eller utomhuspedagogik är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Ansökan med personligt brev och referenser skickas till personalansvarig@iurochskurhattstugan.se senast 1 februari 2019. Intervjuer sker löpande.

Vid eventuell anställningsintervju ska examinationsbevis från förskollärarutbildning visas upp. Vid eventuell anställning ska utdrag ut Rikspolisstyrelsens belastningsregister visas upp.