Välkommen till
I Ur och Skur Hattstugan!


I Ur och Skur Hattstugan är en föräldrakooperativ förskola belägen i Skelleftehamn. Vi arbetar med upplevelsebaserad utomhuspedagogik och vi följer Friluftsfrämjandets filosofi om barn och natur. Hos oss står barnet i centrum. Verksamheten bygger på att ta vara på barnens erfarenheter, behov och intressen.

Idag har vi 19 barn inskrivna, mellan 1-5 år. Vi delar dagligen upp barngruppen i mindre grupper.

Verksamhetens grundidé är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen året om. Barnen får stöd i sin egen utveckling av det som finns i naturen. Forskning har också visat att utomhuspedagogisk verksamhet har positiva hälsoeffekter på både barn och personal genom minskad stress och ökat immunförsvar.
Kunskap om naturen ger en ökad förståelse för de naturliga sambanden. Barnen blir miljömedvetna och lär sig uppträda på ett bra sätt i naturen genom att vara där i alla väder. Kunskapen förmedlas genom lek och ett undersökande arbetssätt. Vi jobbar med upplevelsebaserat lärande, där alla sinnen får vara med. Vi är övertygade om att sinnliga upplevelser gör det lättare att befästa kunskaper som barnen/vi sedan bär med oss hela livet.

Förskolans läroplan Lpfö 18 är vårt styrdokument. Vi använder oss av I Ur och Skurs metoder för att nå dess mål.

Vi bedriver Friluftsfrämjandets barnverksamhet.

Vill du läsa mer om I Ur och Skur-pedagogiken kan du göra det på I Ur och Skurs hemsida.