Historia

Hattstugans historia

Under hösten 1989 väcktes tanken att starta en föräldrakooperativ förskola.
Sju familjer startade en studiecirkel & började med att arbeta fram hur deras idealförskola skulle se ut och vad den skulle ha för inriktning. Varje familj skrev ett brev om hur deras idealförskola skulle se ut. Breven sammanställdes och det fanns en tydlig ”grön” tråd i breven. Alla familjer tyckte att det var viktigt med friluftsliv. En av familjerna hade hört tals om Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. De blev intresserade av den och tog reda på mer om detta.

I november skickades en ansökan i till kommunen.
Föräldragruppen gjorde studiebesök på andra föräldrakooperativ samt började leta efter en lokal i Skelleftehamn.

hattstuganNamnet Hattstugan kommer från Elsa Beskows bok Hattstugan. I juli 1990 öppnade förskolan I Ur och Skur Hattstugan. Första året med 10 st barn och två pedagoger samt en kokerska på halvtid. Året därpå ökades barnantalet till 18 st barn och en tredje pedagog anställdes. År 2010 firade I Ur och Skur Hattstugan 20 år. Under dessa år har 115 st barn gått på förskolan och 61 familjer har varit engagerade.
25 ÅRS JUBILEUM
20150822_hattis25_248
 Sommaren 2015 firade Hattstugan 25år! Tänk vad tiden går fort när man har roligt. 🙂
Tack till alla tidigare, samt nuvarande familjer och personal som deltog vid firandet!

Kort historik om I Ur och Skur

  • 1983 Susanne Drougge och Siw Linde väcker tanken om en förskola som grundar sig på friluftsfrämjandets barnmetodik. 
  • 1985 Den första förskolan (föräldrakooperativ) startar på Lidingö. Förskolan får senare namnet: Mulleborg.
  • 1995 Den första I Ur och Skur skolan för åk 1-3 startar på Lidingö. I Ur och Skur Utsikten har förskola, skola och fritidshem under samma tak.
  • 1997 Den 1 mars finns det cirka 90 I Ur och Skur verksamheter i Sverige.
  • I Ur och Skur finns även representerat i Norge och Japan