Historia

Hattstugans historia

Under hösten 1989 väcktes tanken att starta en föräldrakooperativ förskola.
Sju familjer startade en studiecirkel & började med att arbeta fram hur deras idealförskola skulle se ut och vad den skulle ha för inriktning. Varje familj skrev ett brev om hur deras idealförskola skulle se ut. Breven sammanställdes och det fanns en tydlig ”grön” tråd i breven. Alla familjer tyckte att det var viktigt med friluftsliv. En av familjerna hade hört tals om Friluftsfrämjandets I Ur och Skur pedagogik. De blev intresserade av den och tog reda på mer om detta.

I november skickades en ansökan i till kommunen.
Föräldragruppen gjorde studiebesök på andra föräldrakooperativ samt började leta efter en lokal i Skelleftehamn.

hattstuganNamnet Hattstugan kommer från Elsa Beskows bok Hattstugan. I juli 1990 öppnade förskolan I Ur och Skur Hattstugan. Första året med 10 st barn och två pedagoger samt en kokerska på halvtid. Året därpå ökades barnantalet till 18 st barn och en tredje pedagog anställdes. År 2010 firade I Ur och Skur Hattstugan 20 år. Under dessa år har 115 st barn gått på förskolan och 61 familjer har varit engagerade.
25 ÅRS JUBILEUM
Åren går och i sommar är det dags för I Ur Och Skur Hattstugans 25-års jubileum! 😀
knapp_25-rs-jubileum_dk
Under våren kommer det att sättas ihop en festkommitté, som blir ansvariga för att planera firandet i slutet av sommaren. Vår förhoppning är att vi ska få en kommitté, bestående av både nuvarande och ”gamla” familjer. Om du är intresserad av att vara med, ta gärna kontakt  med vår ordförande Sara Hällgren : es.na1455460336gutst1455460336tahru1455460336kshco1455460336rui@e1455460336dnaro1455460336fdro1455460336
Mer information om jubileumsfirandet kommer under våren. :)