Verksamhet

Förskolans läroplan Lpfö98 är vårt styrdokument.
Vi använder oss av I Ur och Skurs metoder för att nå dess mål:

cirkel-ny-feb16

 

Förskolans verksamhet

Med läroplanen som grund vill vi ge barnen kunskap om naturen och förmedla en naturkänsla, ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet.
Vi vill ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen.

•    Att barnen får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
•    Ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

  • Hos oss får leken ett stort utrymme. Vi strävar efter att göra få avbrott i leken. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra barnen till egna fria lekar och rollek, men vi försöker också att leka tillsammans med barnen. Allt från att delta i deras lekar, olika sorters dramalek, ledarstyrda grupplekar och till traditionella sång- och danslekar.
  • skapande i olika formVi arbetar med olika uttrycksmedel – skapande, musik, drama och rörelse. Vi upplever med alla sinnen och hela barnet är med. På vår I Ur och Skur förskola gör vi också ”vanliga saker” som andra förskolor gör, som t.ex. läser böcker, har samlingar, klär ut oss och pysslar, men vi gör det i och med hjälp av naturen så ofta vi kan.
  • Temaprojekt: Vi jobbar mycket med många olika typer av teman. Ibland längre övergripande teman och andra gånger kortare. Vi försöker alltid att utgå från barnens intressen och behov.
  •  Miljöarbete: Som en del i vårt nära förhållande till naturen har vi ett fortlöpande temaarbete, nämligen miljö. Vi sopsorterar i kärl på Hattstugan och går sedan tillsammans med barnen till återvinningsstationen. Vi tar hand om vårt matavfall dels genom kompost på gården, men på vintern lämnar vi även frukt- och grönsaksavfall till matning av rådjur. Vi har även en ljusvakt som släcker lampor och stänger av apparater som inte behöver vara på när vi är ute. Barnen får lära sig om våra vanligaste miljömärkningar. Tillsammans med barnen undersöker och experimenterar vi kring naturens kretslopp.
  • Upplevelsebaserat lärande: En av de största grundpelarna i vår verksamhet är att vi vill ge barnen ett upplevelsebaserat lärande. Vi är övertygade om att barnen genom lek och upplevelser, där hela kroppen med alla sinnen är med, lär sig för livet. Barn som har upplevt saker i praktiken, kommer också ihåg dessa upplevelser och upptäckter på ett bättre sätt.
  • Vi använder oss mycket av vår varierande friluftsmiljö: skogen, havet och stranden. Vi har även gångavstånd till badhus, sporthall, konstgräsplan och bibliotek, vilket gör att vi gärna nyttjar dessa. Några gånger varje termin besöker vi biografen på Folkets hus i Skelleftehamn och ser knattebio.

Den idealiska platsen för ett barn:

en strand, en äng, en skog.

Krångligare behöver det inte vara.

Bättre kan det inte bli. (okänd)

 

  • Inomhusvistelse: Självfallet är vi även inne med barnen. Vi har rymliga, ljusa lokaler med bland annat ett kuddrum, ett byggrum, en dockvrå och annat. När vi är inne spelar vi också gärna spel, bygger pussel, pysslar och gör sådant som alla ”vanliga” förskolor gör.
  • ”Tunggung”: Två gånger i veckan har 5-åringarna ”skolförberedande verksamhet”, som vi kallar för Tunggung.img1459679671666Där jobbar vi med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Vi tränar bland annat på rim, ramsor, stavelser, ljud och olika former av ord. (Korta/långa, sammansatta, motsatser mm.) Vi övar upp munmotoriken med olika blås-& suglekar mm.

På Tunggung spelar vi ofta olika typer av spel. Där tränar barnen bland annat samarbete, tålamod och turtagning, förutom de t.ex. matematiska- eller språkbegrepp som spelet utgår ifrån. Barnen tränar även sin finmotorik med penngrepp, klippning mm.