Utbildning

Förskolans läroplan Lpfö18 är vårt styrdokument.

Läroplan för förskolan, Lpfö18


Vi arbetar med I Ur och Skurs metoder och förhållningssätt för att nå dess mål:

Förskolans grundverksamhet

Med läroplanen som grund och med I Ur och Skurs metodik strävar vi efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barnen får möjlighet att komma ut i naturen lära sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Vi vill väcka nyfikenhet och intresse hos barnen och ge dem möjlighet att utveckla sina kunskaper och förmågor genom ett upplevelsebaserat lärande.

Utomhuspedagogik

Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande som till stor del sker utomhus. Vi stävar efter att konkretisera de abstrakta kunskaperna genom att teori och praktik vävs samman till en helhet. Barnen får möjlighet att ta till sig kunskaper med hela kroppen och alla sinnen. Vi tar vara på barnens egna erfarenheter, utforskande och upplevelser som grund i vårt arbete. Vi reflekterar tillsammans med barnen kring de upplevelser vi gör, för att skapa ett fördjupat lärande.

I vårt arbete med utomhuspedagogik strävar vi efter att visa på samband och helheter. Vi vill skapa meningsfulla sammanhang där barnen får möjlighet till utveckling och lärande i en autentiskmiljö. Det centrala är upplevelsen, leken och äventyret. Det vi gör på förskolan ska vara lustfyllt och inspirerande. Vi vill fånga barnens nyfikenhet och ta vara på barnens lust att lära. Vi har en växelverkan mellan vilka aktiviteter vi genomför ute, respektive inne, för att skapa bäst lärande hos barnen.

Medvetet ledarskap

En viktig del i I Ur och Skurs pedagogik är vikten av närvarande pedagoger med ett medvetet ledarskap. Läs mer om våra tankar kring detta under pedagoger.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi strävar efter att alltid knyta samman barnens två världar (hemma och på förskolan) på bästa sätt. Läs mer om detta under fliken samverkan med vårdnadshavare.

Lek & äventyr

 • Hos oss får leken ett stort utrymme. Vi strävar efter att göra få avbrott i leken. Vi tycker att det är viktigt att uppmuntra barnen till egna fria lekar och rollek, men vi försöker också att leka tillsammans med barnen. Allt från att delta i deras lekar, olika sorters dramalek, ledarstyrda grupplekar och till traditionella sång- och danslekar.
 • Förutom att vår dagliga verksamhet har äventyrliga inslag tack vare vårt upplevelsebaserade lärande, så gör vi många utflykter och lekfulla äventyr tillsammans t.e.x påskäventyr: där barnen får olika uppdrag av påskharen.

Olika uttrycksformer

 • Vi arbetar med olika uttryckformer – skapande, musik, drama och rörelse. Vi upplever med alla sinnen och hela barnet är med. På vår I Ur och Skur förskola gör vi också ”vanliga saker” som andra förskolor gör, som t.ex. läser böcker, har samlingar, klär ut oss och pysslar, men vi gör det i och med hjälp av naturen så ofta vi kan.

Natur- & miljökunskap

 •  Vi jobbar med ett nyfiket och lustfyllt utforskande av naturen. Både på gården och i vår närmiljö får barnen tillsammans med engagerade pedagoger möjlighet att väcka ett intresse för naturen. Barnen erbjuds olika material/utrustning som t.ex. luppbukar, förstoringsglas,faktaböcker, genomskinliga hinkar, kikare mm för att förstärka upplevelser och hjälpa barnen vidare i sitt utforskande. Tillsammans med barnen undersöker och experimenterar vi kring naturens kretslopp.
 • Miljöarbete: Som en del i vårt nära förhållande till naturen har vi ett fortlöpande temaarbete, nämligen miljö. Vi vill att barnen ska bli delaktiga i olika sätt att främja en hållbar utveckling. Vi sopsorterar på Hattstugan och går sedan tillsammans med barnen till återvinningsstationen. I år började vi använda återvinningsappen ”Panta på”. Med den samlar vi in pengar för förpackningar som vi återvinner. (På samma sätt som med PET). Pengarna som vi samlar in sparar vi till olika trevligheter tillsammans med barnen, t.ex. till sommar-& julfest. Vi tar hand om vårt matavfall genom kompost på gården.

Friluftsfrämjandets verksamhet

Tema/projekt

 • Temaprojekt: Vi jobbar mycket med många olika typer av teman. Ibland längre övergripande teman och andra gånger kortare. Vi försöker alltid att utgå från barnens intressen och behov.

Närmiljön

 • Vi använder oss mycket av vår varierande friluftsmiljö: skogen, havet och stranden. Vi har även gångavstånd till sporthall, konstgräsplan och bibliotek, vilket gör att vi gärna nyttjar dessa. Några gånger varje termin besöker vi biografen på Folkets hus i Skelleftehamn och ser knattebio. Vi vill att barnen ska bli förtrogna med vår närmiljö och se vilka möjligheter vårt samhälle bjuder på.

Sedan några år tillbaka har vi två stycken elcyklar, med plats för 6st barn per cykel. Cyklarna har verkligen gett oss stor frihet och möjligheter att på ett enkelt sätt förflytta oss runt i närområdet på ett praktiskt och lustfyllt sätt.

”Den idealiska platsen för ett barn:

en strand, en äng, en skog.

Krångligare behöver det inte vara.

Bättre kan det inte bli. ” (okänd)

 • Inomhusvistelse

  Självfallet är vi även inne med barnen. Vi har rymliga, ljusa lokaler med bland annat ett bygg- och konstruktionsrum och en dockvrå. På övervåningen har vi efter önskemål från barnen skapat ett lekrum inspirerat av dikten ovan. Vi kallar det för ”trädkojan” och här leks det många drama- och rollekar. När vi är inne spelar vi också gärna spel, bygger pussel, pysslar, har samlingar och gör sådant som alla ”vanliga” förskolor gör.

 • ”Tunggung”

Två gånger i veckan har 4-5-åringarna ”skolförberedande verksamhet”, som vi kallar för Tunggung. Vi har delat upp Tunggung i två grupper: språk& matte.

På språk-delen jobbar vi med språklekar inspirerade av Bornholmsmodellen. Vi tränar bland annat på rim, ramsor, stavelser, ljud och olika former av ord. (Korta/långa, sammansatta, motsatser mm.) Vi övar upp munmotoriken med olika blås-& suglekar och mycket annat.

På matte-delen tränar barnen bl.a på grundläggande matematiska begrepp kring antal, storlek, läge, form, mätning, tid , volym och vikt.

På Tunggung spelar vi ofta olika typer av spel. Där tränar barnen bland annat samarbete, tålamod och turtagning, förutom de t.ex. matematiska- eller språkbegrepp som spelet utgår ifrån.

Barnen tränar även sin finmotorik med penngrepp, klippning mm.